Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Pet16Dec2011

Letalskemu portalu Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Informacije
Borut Podgoršek
Dinamični razvoj znanosti, ki se nadaljuje v 21. stoletju zahteva prepričljive in inovativne komunikatorje dogajanj v raziskovalnih laboratorijih, na terenu ter v okviru razvoja in rabe tehnologij.

podelitev_prometej_img_2011.jpgTudi slovenski raziskovalci želijo biti »dovolj vidni in glasni«. Iz leta v leto zato vedno več raziskovalcev komunicira znanost s pomočjo različnih medijev. Med organizacijami, ki spodbujajo razvoj komuniciranja znanosti na Slovenskem je tudi Slovenska znanstvena fundacija (SZF). V začetku 21. stoletja je osnovala manjkajoče družbeno priznanje za izjemne dosežke pri komuniciranju znanosti, priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«. Poimenovala ga je po grškem mitološkem liku Prometeju. Prometej označuje pojav človeka in njegovo hotenje po intelektualnem ter preseganje znanja prednikov in učiteljev. V komuniciranju znanosti lahko raziskovalci, novinarji in tudi splošna javnost prepoznajo pomen doseganja in preseganja dosedanjih odličnih komunikatorjev znanosti, kakor tudi osebnega zadovoljstva komunikatorjev zaradi znanja in izkušenj kako dosežejo želene učinke promoviranja in populariziranja znanosti, tehnologij in inovacij. Med letošnje dobitnike se je uvrstil tudi slovenski letalski portal, ki ga ureja Borut Podgoršek. Prepoznavnost portala zahteva od avtorja vedno več napora, da lahko zadosti zahtevnim bralcem. Prav zato se je okrepilo tudi sodelovanje z različnimi avtorji, ki prihajajo iz strokovnih, akademskih, znanstvenih in publicističnih področij. Vsi ti avtorji dodajajo težo in pomembnost temu edinstvenemu projektu v Sloveniji in hkrati nalagajo vse večjo odgovornost avtorju in njegovim sodelavcem, da bodo svoje delo nadaljevali tudi v prihodnosti.

Priznanja so podelili 15. decembra 2011 v okviru slavnostne akademije Zahvalnega dneva SZF v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« za leto 2011 so prejeli:

- prof. dr. Albin Pintar, za izjemno zanimivo in učinkovito populariziranje raziskav in tehnoloških rešitev na področju varstva okolja;
- asist. dr. Luka Omladič za izpiljeno komentiranje okoljske problematike;
- Borut Podgoršek za celovito ponudbo informacij na Slovenskem letalskem portalu;
- izr. prof. dr. Mitja Ruzzier za celovito ponudbo informacij na portalu Mikrobiz;
- revija TIM, za petdesetletno populariziranje znanost, tehnike in naravoslovja, poglabljanja znanj ter razvijanje tehnične ustvarjalnosti med mladimi;
- revija PRESEK za štirideset let populariziranja matematike, fizike, astronomije in računalništva med mladimi;
- doc. dr. Elsa Fabbretti in dr. Peter Purg za načrtovanje in izvedbo prireditve »Evropska noč raziskovalcev 2011« v Novi Gorici, Gorici in Vidmu;- Morska biološka postaja, za kratek film »Med morjem in kopnim«, ki na poljuden in privlačen način približa ljudem življenje v posebnem življenjskem okolju;
- Skupina novinarjev častnika Delo za petindvajsetletno približevanje znanosti, tehnologij in inovacij državljanom Republike Slovenije ter za spodbujanje komuniciranja teh vsebin.

Priznanja sta podelila Samo Kranjec, predsednik Komisije za dodelitev ter dr. Edvard Kobal, direktor SZF.

prometej_img_2018.jpg
Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.