KZPS razpisuje dve delovni mesti na področju navigacijskih, nadzornih in komunikacijskih sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa.

kzps job