Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Čet03Avg2023

Na drugi rok za izboljšanje letalske povezljivosti se je prijavil le Air Baltic

Informacije
Borut Podgoršek

Vlogo je vložil letalski prevoznik AirBaltic, ki namerava vzpostaviti novo letalsko progo Ljubljana - Riga – Ljubljana, v poletni sezoni letenja 2024.

Komisija za dodelitev pomoči, ki je vodila postopek razpisa, bo preverila, ali omenjeni letalski prevoznik izpolnjuje vse potrebne pogoje za dodelitev pomoči. Ministrstvo je sicer že sklenilo pogodbo s prevoznikom Luxair, ki bo zagotavljal neposredno letalsko progo Luksemburg – Ljubljana – Luksemburg dvakrat tedensko v obdobju od 14. 9. 2023 do 14. 9. 2025.

Stanje letalske povezljivosti Slovenije je v primerjavi z okrevanjem letalskega prometa drugod po svetu še vedno izjemno slabo. Slovenija po pandemiji še vedno močno zaostaja za vsemi državami, z izjemo Belorusije, katere zračni prostor je prizadet zaradi vojne v bližnji Ukrajini in sankcij, dosegamo najslabšo stopnjo okrevanja. Posebej zaskrbljujoče je, da se ta razkorak glede na druge države še stopnjuje.

Podatki za mesec junij 2023 kažejo, da je bilo potnikov z letališča v Ljubljani 31,9% manj kot leta 2019, število potnikov v prvi polovici leta 2023 pa kar za 37,7 % manjše od enakega obdobja leta 2019. Kljub temu, da so se določene proge obnovile, se te žal niso obnovile v ustrezni frekvenci tedenskega števila letov in z ustreznimi urniki. Tudi cene letalskih vozovnic so zaradi monopolnega položaja prevoznikov na progah iz Ljubljane in premajhne ponudbe razpoložljivih sedežev nadpovprečno visoke.

Letališće v Rigi
Letališće v Rigi

Na Ministrstvu za infrastrukturo so v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport v preteklih mesecih intenzivno pristopili k vsem razpoložljivim ukrepom za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije.

V okviru notranjega trga Evropske unije je državam članicam omogočena vzpodbuda letalske povezljivosti s subvencioniranjem letaliških pristojbin in uvedbo obveznosti javnih služb za redne zračne prevoze. Prvi korak k izboljšanju letalske povezljivosti Slovenije je zato predstavljal sprejem Zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti, ki ponuja pravno podlago za dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih letalskih prog v skladu s Smernicami Evropske komisije o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom, ki so precej omejujoče.

Pristojni ministrstvi sta si s poglobljeno predstavitvijo izredno slabega stanja letalske povezljivosti in potreb Slovenije po njenem izboljšanju prizadevali doseči tudi možnost sofinanciranja povečanja frekvenc na že obstoječih progah, vendar je Evropska komisija to možnost izključila. Ravno tako so bile izključene letalske proge v/iz tretjih držav (na primer Velika Britanija).

Jurmala iz A220
Jurmala iz A220

Na podlagi zakona, ki je začel veljati 8. 2. 2023, je bil mesec dni kasneje sprejet Program za večjo letalsko povezljivost v Republiki Sloveniji v letih 2023 – 2025 s skupnim predvidenim zneskom pomoči v višini 16.800.000 EUR (5.600.000 EUR na leto). Sredstva v vseh treh letih zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo.

Dne 4. 4. 2023 je bil na osnovi omenjenega zakona in programa objavljen Javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije (v nadaljevanju: razpis) s predvidenimi več roki za vložitev vlog za dodelitev pomoči, pod pogojem preostanka sredstev na predhodnih razpisih.

V prvem roku razpisa je bil za upravičenca do pomoči izbran le prevoznik Luxair, ki bo zagotavljal novo letalsko progo LUX-LJU-LUX dvakrat tedensko v obdobju od 14. 9. 2023 do 14. 9. 2025. Kljub najvišjem znesku pomoči v višini 50% letaliških pristojbin, ki jih Smernice Evropske komisije o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom še dopuščajo, prvi rok razpisa ni prinesel željenih rezultatov. Drugi rok za vložitev vlog za dodelitev pomoči se je iztekel 31. 7. 2023. Vlogo je vložil samo en letalski prevoznik,  AirBaltic, ki namerava vzpostaviti novo letalsko progo Ljubljana - Riga - Ljubljana v poletni sezoni letenja 2024. Komisije za dodelitev pomoči, ki je vodila postopek razpisa, bo preverila, ali omenjeni letalski prevoznik izpolnjuje vse potrebne pogoje za dodelitev pomoči. Tretji rok bo predvidoma začel teči novembra 2023.


Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.