Natisni to stran

Odziv na trditve in dejavnosti sindikata

Oceni ta prispevek
(1 glas)
25 Apr 18
Napisal Fraport Slovenija Prebrano 1633 krat
Objavljeno v Novice

V Fraportu Slovenija smo v lanskem letu sprožili socialni dialog in v letošnjem letu s podpisom spremenjene kolektivne pogodbe izboljšali socialni položaj vseh zaposlenih. Zato izražamo razočaranje nad nepotrebnim zaostrovanjem dejanj Sindikata poklicnega gasilstva Aerodroma Ljubljana.

Ostre dejavnosti sindikata, ki zastopa interese le dela zaposlenih, škodujejo ugledu družbe in vsem zaposlenim.

Zaradi po našem mnenju nepotrebne eskalacije delovanja s strani Sindikata poklicnega gasilstva v nadaljevanju podrobno odgovarjamo na dosedanje navedbe sindikata:

Iz pogajanj nismo izključili nobenega reprezentativnega sindikata. V pogajanjih za novo kolektivno pogodbo so sodelovali vsi reprezentativni sindikati, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. Pogajanja so bila v mesecu novembru začeta s takrat edinim reprezentativnim sindikatom. Takoj, ko pa je v mesecu decembru zakonske pogoje reprezentativnosti izpolnil še Sindikat poklicnega gasilstva Aerodroma Ljubljana, smo v pogajanja vključili še njih.
Pogajanja so potekala več kot tri mesece z obema sindikatoma ločeno, ker sta sindikata tako želela. Ker ima vsebina kolektivne pogodbe finančne vplive, je poslovodstvo podjetja iskalo ravnotežje med povečanjem plač in bodočimi investicijami ter prilagodljivostjo družbe na zunanje okoliščine. Družba je najnižje osnovne plače povečala za 19 odstotkov, v povprečju pa za 7 odstotkov, uvaja brezpogojno letno rast plač v višini 0,8% (poleg dodatka na skupno delovno dobo v višini 0,5 odstotka) in je povečala dodatke za nočno delo in delo zimske službe ter dodala dodatne dni dopusta. Sindikat poklicnega gasilstva pa je vztrajal še na dodatnem povečanju plač in dodatkov. Dodatnim zahtevam nismo mogli ugoditi saj moramo zagotoviti dolgoročno vzdržno finančno poslovanje podjetja skupaj z vsemi planiranimi investicijami, ki zajemajo nov potniški terminal, letalsko akademijo, obnovo gasilskih prostorov in prostorov za nekatere delovne skupine v družbi, obnovo infrastrukture – vse v potrjeni vrednosti preko 30 MIO EUR v naslednjih treh letih. Investicije temeljijo na rasti prometa in so pogoj za konkurenčni razvoj osrednjega letališča v Sloveniji ter za dolgoročno dobro poslovanje družbe, ki trenutno zagotavlja delovna mesta 455 zaposlenim.


Trditve o »grobem posegu v pravice zaposlenih« ne držijo. Odpovednih rokov nismo skrajševali povprek, ampak smo z 90 na 80 dni skrajšali le enega in še tega le v primeru odpovedi iz razloga nesposobnosti. Jubilejne nagrade so zaposlenim še vedno zagotovljene v maksimalni višini, od katere se ne plačujejo socialni prispevki, vendar za čas, ki ga preživijo pri našem podjetju. Odmor za malico še vedno ostaja 30 minut za polni delovni čas, tako kot v stari kolektivni pogodbi pa vpeljana je možnost, da se lahko v določenih okoliščinah deli v dva dela (v korist zaposlenih ali korist družbe). Solidarnostna pomoč je bila redefinirana, vendar so jo v vsej zgodovini poslovanja družbe vedno dobili vsi zaposleni, ki so jo potrebovali. Kriteriji za odpoved iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev v novi kolektivni pogodbi ostajajo, niso pa vrednoteni, vendar mora v skladu z zakonom vrednotenje kriterijev pred samim odpuščanjem vedno odobriti sindikat. Dopusti za starše, ki jih problematizira sindikat, so v kolektivni pogodbi urejeni na popolnoma enak način, kot so bili urejeni s stari kolektivni pogodbi. Omejitev dopusta na 35 dni res ne velja za delavce zaposlene na individualnih pogodbah, vendar imajo slednji - poslovodni direktor in dva direktorja - svoj dopust omejen na 30 dni.


Trditve o ukinjanju napredovanj in nagrajevanj so zavajajoče. Novemu plačnemu sistemu sledi implementacija že sprejetega sistema napredovanj in nagrajevanja. Napredovanja in nagrajevanja so zapisana v ločenih pravilnikih in so še vedno pod nadzorom zaposlenih, saj jih mora v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, potrditi Svet delavcev, ki zastopa vse zaposlene v družbi. Nov plačni sistem skupaj s pravilniki o nagrajevanju in napredovanju zagotavlja tudi že v naprej potrjena in rezervirana finančna sredstva, kar s prejšnjo kolektivno pogodbo ni bilo zagotovljeno.


Sindikatu poklicnega gasilstva smo povedali, da smo se pripravljeni po celostni vpeljavi novega plačnega sistema in sistema napredovanj, čez leto dni dobiti za skupno mizo in preveriti, ali ima sistem pomanjkljivosti in jih po potrebi odpraviti, a je sindikat naš predlog zavrnil. Sistema, ki je sprejet v celotni družbi in ki ga pozdravlja velika večina zaposlenih ne moremo spreminjati zaradi nezadovoljstva dveh delovnih skupin.


Menimo, da smo z največjim sindikatom v družbi podpisali dobro kolektivno pogodbo, ki ob polnem razumevanju zaposlenim prinaša mnogo boljši finančni položaj. O naših dejanjih govorijo vse ostale ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim (dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 4% bruto plače, nove počitniške kapacitete, finančne nagrade ob dobrem poslovanju (v letu 2017 v višini 1.120 EUR) in regres (za leto 2018 v višini 1.206 EUR), prilagodljivost planiranja delovnega časa, zagotavljanje počitniških kapacitet ter ostalih ugodnosti, kot so ugodnosti družini prijaznega podjetja, sofinanciranje športnih aktivnosti in izletov ter ugodnosti namenjene promociji in izboljševanju zdravega načina življenja. Prav vsi zaposleni so tudi podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.

 

Nazadnje urejano na Sreda, 25 April 2018 12:04