Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Inšpektorji EASA in EK lani izvedli v Sloveniji tri inšpekcijske nadzore

Oceni ta prispevek
(4 glasov)
21 Jan 19
Napisal Polona Vagaja Hribar Prebrano 796 krat
Objavljeno v Novice

Agencija kot letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ Republike Slovenije na področju letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, je v letu 2018 nadaljevala z odpravo neskladij ugotovljenih s strani mednarodnih inšpekcij EASA in ICAO. Pri čemer je prednostno pristopila k reševanju odprtih vprašanj na področju nadzora ICAO, saj Republika Slovenija v letu 2019 po devetih letih pričakuje nadzor s strani ICAO, (ICAO Coordinated Validation Mission) predviden od 26.08 – 02.09.2019).

Do takrat pa redno spremljamo realizacijo neskladij skladno s planom korektivnih ukrepov do njihove odprave (kar bo sicer stalna naloga tudi po ICVM).

V letu 2018 so inšpektorji Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) v Republiki Sloveniji izvedli dve inšpekciji, na področju plovnosti in letalske medicine. S strani Evropske komisije (EK) pa nadzor nad področjem varovanja civilnega letalstva.

Inšpektorji EASA so bili zelo zadovoljni z rezultati in napredkom v primerjavi z zadnjimi opravljenimi inšpekcijami. Prav gotovo je to rezultat intenzivnega dela na vseh področjih v agenciji, ki je bilo opravljeno v zadnjih letih in dobrega sodelovanja med CAA in MZI.

Vsa ugotovljena neskladja iz posameznih področij delovanja Agencije so bila do konca leta 2018 tudi že zaprta.

V letu 2019 EASA načrtuje standardizacijske inšpekcije na področju letalskega osebja in licenciranja, na področju letalskih operacij in na novem področju SYS (Upravljanje varnosti in poročanje o dogodkih).

CAA stalno sodeluje z domačimi in tujimi subjekti s področja iskanja in reševanja ter se redno udeležuje vaj s področja iskanja in reševanja ob nesreči zrakoplova. V zvezi s tem je Agencija podpisala sporazum o regijskem sodelovanju na področju letalskega reševanja in iskanja (RASARAC) v novembru 2016, kjer aktivno sodeluje, poleg tega pa vodi delovno skupino za pripravo osnutka letalskega SAR sporazuma.

Tako predstavnik Agencije vodi delovno skupino v okviru regionalnega SAR sodelovanja (RASARAC) za pripravo osnutkov letalskih SAR sporazumov. V drugem četrtletju preteklega leta se je delo usmerilo v pripravo druge revizije samega osnutka sporazuma. Vse pripombe in dopolnitve pa so bile usklajene na sestanku delovne skupine, ki je bil 03.07.2018 v Ljubljani.

Regijskemu SAR odboru RASARAC bo Agencija predsedovala v letu 2019, kjer je dogovorjen princip letne rotacije predsedovanja.

Med posameznimi nalogami je primarnega pomena v okviru FAB CE NSA CC vzpostaviti procese, ki bodo zagotavljali ustrezni nadzor čezmejnega opravljanja navigacijskih služb zračnega prometa, saj se s tem znižuje tudi stopnja izpostavljenosti Republike Slovenije glede odgovornosti za morebitne letalske nesreče v slovenskem zračnem prostoru.  Agencija v skladu s svojimi pristojnosti podpisuje Sporazume o sodelovanju ter 83.Bis sporazume, ki se podpisujejo ali usklajujejo v državah, s katerimi se podpisuje kateri izmed sporazumov. Glavni namen tovrstnih sporazumov je definiranje in prenos določenih aktivnosti iz države registra na državo operaterja.

Precejšen del aktivnosti na področju FAB CE je bilo v prvi polovici leta 2018  usmerjeno  v aktivnosti za nadaljevanje aktivnosti pričetih v letu 2017, ko smo predsedovali dvema najpomembnejšima telesoma in sicer FAB CE Koordinacijski odbor (FCC) in Koordinacijski odbor nacionalnih nadzornih organov (NSA CC). Pristojnosti iz naslova nacionalnega nadzornega organa (NSA) v Republiki Sloveniji izvaja Agencija za civilno letalstvo.

Predstavniki Agencije aktivno sodelujejo na sestankih (Evropske komisije, ki vključuje tudi odbor enotnega evropskega neba SSC, sestankih TeB in MeB  na EASA na sestankih FAB CE Odbora in NSA koordinacijskih sestankih, ter na različnih delavnicah s področja dela agencije) na mednarodni ravni in s svojo udeležbo krepijo prepoznavnost Republike Slovenije tudi na letalskem področju.

V  letu 2018 je CAA svoje aktivnosti na strokovnem in regulativnem področju primarno usmerila v pripravo strokovnih podlag za sprejem in/ali spremembe letalskih predpisov, skladno z navodili, ki jih je prejela od Ministrstva za infrastrukturo oziroma skladno z načrtom ministrstva in Programom dela Vlade za leto 2018. Hkrati je agencija na podlagi opažanj pri izvajanju predpisov kot tudi pri izvajanju nadzora ministrstvu predlagala v sprejem ustrezne predpise. Agencija je aktivno vključena v pripravo novega Zakona o letalstvu, in sicer tako na posameznih strokovnih področjih kot tudi na procesnem delu zakona. V delovno skupino za pripravo novega zakona, ki bo urejal letalstvo in jo je imenoval minister za infrastrukturo, sta vključena dva uslužbenca CAA, pri pripravi predlogov na posameznih strokovnih področjih pa sodelujejo vsi sektorji.

Polona Vagaja Hribar, podpora poslovanju, vodja

 

Nazadnje urejano na Nedelja, 20 Januar 2019 20:49

Koledar objav

« December 2021 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31