Natisni to stran

SAR tudi s pomočjo evropskega satelitskega Sistema GALILEO

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
19 Apr 19
Napisal Srečko Janša, CAA Prebrano 640 krat
Objavljeno v Novice

Osmi sestanek regionalnega letalskega SAR (ang. RASARAC – Regional Aeronautical SAR Advisory Committee) posvetovalnega odbora je potekal 11. in 12. aprila 2019 v Sloveniji. Odboru letos predseduje slovenska Agencija za civilno letalstvo). Na sestanku je bilo prisotnih 28 predstavnikov iz devetih držav.

Regionalni letalski SAR posvetovalni odbor je bil ustanovljen novembra 2016 v Beogradu, ko je osem držav podpisalo Sporazum o sodelovanju. Polno pravni člani tega odbora so: Slovenija, Srbija, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Severna Makedonija, opazovalki pa sta Hrvaška in Madžarska, ki sta ravno tako podpisali omenjeni sporazum o sodelovanju. Zaprosilo za status opazovalca je bilo prejeto s strani Češke in Bolgarije. Poleg tega pri delu odbora sodelujejo še Avstrija, Romunija in Bolgarija ter Albanija, Poljska pa je izrazila željo o izmenjavi informacij.

Pri delu RASARAC odbora redno sodeluje Eurocontrol, s katerim so države članice v letu 2017 podpisale sporazum o sodelovanju. Pomembni partner pri delu omenjenega odbora pa je tudi ICAO EUR/NAT podružnica, ki aktivno podpira delo tega odbora.

Sporazum o sodelovanju na področju izvajanja usposabljanj je bil podpisan v letu 2018 tudi z JRCC Larnaka (Ciper).

Predsedovanje temu odboru temelji na letnem kroženju (po abecednem redu držav).

 

RASARAC Odbor je sestavljen iz dveh segmentov:

  • skupine strokovnjakov (Expert Team) in

  • upravljalske skupine (Steering Board).

RASARAC je ustanovil štiri delovne skupine:

  1. O čezmejnem sodelovanju in pripravi osnutkov sporazumov (medržavnih in na nivoju pristojnih teles posamezne države), kateremu predseduje Slovenija,

  2. O izdelavi preseka stanju za področje letalskega SAR posamezne države, analizi vrzeli in pripravi osnutkov procedur,

  3. O izdelavi potreb in vrzeli posamezne države na področju usposabljanja za področje letalskega iskanja in reševanja ter organizacija usposabljanja in

  4. O načinu nadzora posameznih sistemov iskanja in reševanja po državah ter izdelava skupnih procedur.

Vodilo vsem delovnim skupinam so standardi in zahteve mednarodne organizacije za civilno letalstvo ICAO in mednarodne pomorske organizacije IMO (ICAO Dodatek 12 in IAMSAR Priročniki).

Na tokratnem 8. Sestanku RASARAC Odbora so se sestale vse štiri delovne skupine in izmenjale mnenja ter predlagala določene izboljšave v smislu določitve nalog in izdelave potrebnih dokumentov, ki se pripravljajo v okviru teh delovnih skupin.  Ena od pomembnih predstavitev tokratnega sestanka je bila tudi povezovanje področja iskanja in reševanja SAR s pomočjo evropskega satelitskega Sistema GALILEO v povezavi z COSPAS-SARSAT sistemom.  Na sestanku je tudi potekala izmenjava informacij o spremembah na področju SAR posamezne države (reorganizacije, nabave novih namenskih helikopterjev in podobno) ter izmenjava informacij o organizaciji rednih vaj iz področja letalskega iskanja in reševanja (ARGONAUT- Ciper, konec maja 2019, Srbija, Vršac, sredina septembra in KARAVANKE 2019, 20.-22.09.2019 med Slovenijo in Avstrijo).

RASARAC Odbor je na svojem zasedanju 12.04.2019 sprejel več pomembnih sklepov:

  1. Odobril predlog Češke in Bolgarije, da postaneta uradni opazovalki

  2. Soglašal s predlogom osnutka letalskega večdržavnega SAR Sporazuma, kateri se bo v določenih segmentih še dopolnil in

  3. soglašal s predlaganimi spremembami poslovnika o delu odbora (Rules of procedures)

  4. vzpodbuja redno izmenjavo informacij, še posebaj povezanih s postopki glede morebitnega podpisa letalskega SAR Sporazuma.

Vse države pa so bile zadolžene, da pregledajo naloge posamezne delovne skupine ter pricipe dela delovnih skupin  in posredujejo svoje pripombe do konca maja 2019.


The Regional Aeronautical SAR Advisory committee (RASARAC - steering board and expert board)  was established in 2016 by signing the Memorandum of Cooperation which is attached. The MoU for cooperation between RASARAC and Eurocontrol was signed  in 2017 where Eurocontrol plays  active role.  In November 2018  the RASARAC signed the MoU of Cooperation with JRCC Larnaka, mainly on the training area. Although it is no written agreement with ICAO EUR/NAT Office they actively participate in this activities and fully support this important regional initiative. Together with the ICAO EUR/NAT Office and EUROCONTROL the Committee is de facto the largest SAR permanent forum in Europe.


The Regional Aeronautical SAR Advisory Committee consists of two bodies:
- The Steering Board (senior representatives (civil and military) of the participating States) that manages the work of the Committee  and

- The Expert Team (SAR experts involved in Search and Rescue processes in their respective State), acting as the Committee’s executive body.

Several Working Groups were established  by the Committee:

WG 1 on SAR cross-border cooperation (Slovenia chairing),

WG 2 on SAR operational procedures (Montenegro chairing),

WG 3 on SAR training (Serbia chairing) and

WG 4 on SAR oversight.

The members of the Committee are Slovenia, Slovakia, Serbia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia and Montenegro. Two states (Hungary and Croatia) have signed the MoU as observers. Several states have also expressed their willingness to cooperate in this initiative: Romania  as candidate Member and Albania and Bulgaria as candidate Observers. Recently several states have expressed their interest to take part in the Initiative in the near future (e.g. Austria, Czech Republic and Poland).

Foto: CAA

Nazadnje urejano na Sreda, 17 April 2019 21:39