Natisni to stran

Priprava letala pilatus PC-9M na prevoz

Oceni ta prispevek
(8 glasov)
16 Jul 20
Napisal
Objavljeno v Novice

Na letališču v Mariboru se je konec maja zgodil precej nenavaden prizor. Pripadniki 153. letalskotehnične eskadrilje (153. LETEHESK) so namreč ločili rep in krilo od trupa šolskega bojnega letala Pilatus PC-9M Hudournik.

Med trenažnim letom rednega usposabljanja pilotov Slovenske vojske v letenju na nizkih višinah se je 27. novembra 2019 pri Dravogradu nad reko Dravo zgodila letalska nesreča. V nesreči so se zaradi trka s tokovodnikom električnega daljnovoda poškodovale vertikalne repne površine. Pilot je po nesreči nadaljeval let in varno pristal na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Zaradi poškodovanega smernega stabilizatorja in predpisanih postopkov nadaljnji prelet na matično letališče Slovenske vojske v Cerklje ob Krki ni bil mogoč. Ker je popravilo zahtevno, je bilo treba letalo razstaviti in prepeljati na matično letališče, kjer se izvaja bazno vzdrževanje. Naloga je bila tehnično in logistično zahtevna, zato so poleg pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva sodelovali še pripadniki Logistične brigade s svojimi logističnimi zmogljivostmi.

Priprave na demontažo

Demontaža kril poteka skladno s postopki, ki jih predpiše proizvajalec letala. V inženiringu 153. LETEHESK so pripravili tehnično dokumentacijo, s katero so določili zaporedje delovnih opravil, ekipo letalskotehničnega osebja, ki je opravila vzdrževalne posege, ter nujna opremo in orodje. Na podlagi tehnične dokumentacije je pooblaščeno letalskotehnično osebje 153. LETEHESK izvedlo predpisan vzdrževalni poseg. »Ker letalo sestavljajo različni sistemi, je treba vključiti osebje, ki ima pooblastila za različna posebna opravila, na primer osebje za mehanske dele letala, električne in elektronske sisteme ter osebje za letalsko oborožitev. V tem primeru so pri nalogi sodelovali letalski inženir in sedem letalskih tehnikov z različnimi pooblastili. Za ločevanje krila od trupa letala potrebujemo ob dobri koordinaciji tri do štiri delovne dni,« je povedal poveljnik letalskotehnične čete letalski inženir stotnik Franci Valenčak. Ločitev krila od trupa pri rednih pregledih sicer ni predvidena. Izvaja se le v izrednih primerih, kot so popravila, saj je s tem omogočen dostop do določenih delov, in tudi lažjega transporta letala na matično letališče, kot se je zgodilo v tem primeru.

Demontaža

Letalski tehniki so najprej izpraznili rezervoarje za gorivo, ki so nameščeni v krilih letala, in iz letala odstranili katapultna sedeža. »Odstraniti ju je bilo treba zaradi lažjega dostopa do spojnih delov letala v predelu med trupom in krilom, saj se del postopkov demontaže kril izvede v kabini letala,« je pojasnil letalski tehnik štabni vodnik Blaž Poldan. Odklopili so tudi posamezne dele električnega in hidravličnega sistema letala ter zaradi lažjega transporta odstranili propeler.Za vzdrževalna dela uporabljajo orodje in opremo, ki jo predpisuje proizvajalec letala. Proizvajalec orodja ni določen, zahtevano pa je, da je orodje redno preverjeno, testna ali merilna oprema pa ustrezno umerjena. Pri vzdrževalnih procesih se pogosto srečujejo s snovmi, ki so na seznamu nevarnih. »Govorimo o topilih, gorivih, mazivih, ki so lahko tudi škodljiva za človeški organizem, zato je treba uporabljati zaščitna sredstva,« je razložil stotnik Valenčak. »Za vsak vzdrževalni poseg v 153. LETE-HESK določijo ekipo letalskotehničnega osebja,« je povedal letalski inženir za letala PC-9M stotnik Blaž Cizerle in dodal: »Da lahko kakovostno koordiniramo posamezne postopke, določimo vodjo del, torej letalskega tehnika z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ustreznim strokovnim znanjem. Vodja del je zadolžen za strokovno izvedbo predpisanih postopkov, usklajevanje del in potrjevanje opravljenega dela. S ciljem preprečevanja morebitnih poškodb sta najpomembnejša kombinacija strokovnosti in praktičnih izkušenj ter spoštovanje varnostne politike vzdrževalne organizacije.«

Letalskotehnično osebje je najprej dobrih 1800 kilogramov težko letalo PC-9M dvignilo z avtodvigalom na posebno stojalo. Letalski tehniki so se kmalu lotili dela in skoraj brez težav odstranili vijake, ki povezujejo krilo in trup. Letalski tehnik štabni vodnik Stanislav Andrejaš je pojasnil, da sta krilo in trup letala spojena s šestimi vijačnimi zvezami, skupno z osmimi vijaki (poziciji A in C imata po dva vijaka). Vijačna zveza je sestavljena iz vijaka, podložke in matice. Dostop do vijakov je z dveh strani. Z zgornje strani je spredaj v pilotski kabini preprost dostop, medtem ko je v zadnjem delu kabine dostop nekoliko težji zaradi težko dostopnega in slabo vidnega vijaka. S spodnje strani sta dostopa nekoliko preprostejša. Prvi je v predelu, kjer je glavno pristajalno podvozje, drugi pa na prednjem delu roba krila. Po proizvajalčevih navodilih je ujem stebla vijaka in ohišja v določenih tolerancah. Te tolerance so narejene s takšno natančnostjo, da se vijak odstrani s posebnim orodjem »brez težav«. Potrebna sta le nekaj spretnosti in timsko delo. Vijačne zveze se po odstranitvi zavržejo in uporabijo nove.

Po uspešni odstranitvi vseh vijakov so letalski tehniki ločili krilo od trupa. Krilo je bilo že pritrjeno na posebno stojalo. Trup so dvignili na višino dveh metrov ter pod njega zapeljali drugo namensko stojalo, na katero so ga pritrdili pozneje. Vse skupaj so s tovornjakom prepeljali v 200 kilometrov oddaljene Cerklje ob Krki.

Pomembnost znanja

Nedvomno so zmogljivosti za izvajanje tovrstnih posegov tako za letalsko enoto kot Slovensko vojsko izjemno pomembne, saj se tako zagotavlja precejšnja mera samozadostnosti. Poleg tega lahko letalski tehniki dolgoročno omogočijo ohranjanje strokovnega znanja ter seveda nenehnega prenašanja tega znanja na mlajše generacije letalskotehničnega kadra. Nezanemarljivi so tudi prihranki ob popravilih letalnikov v domači delavnici. V enoti imajo za popravila strukturnih delov letal in helikopterjev ter manjša ličarska dela namenske delavnice z veliko različnega specialnega orodja in naprav (stružnice, rezkalne in vrtalne stroje, varilno opremo, specialno orodje za popravilo strukture, napravo za peskanje in podobno). Ker gre za posebno področje, se trudijo ohranjati visoko stopnjo samozadostnosti, saj lahko samo tako poskrbijo za kakovostno prenašanje strokovnega znanja in praktičnih izkušenj med generacijami. Tako lahko tudi ohranjajo podrobno poznavanje »naših« letal in helikopterjev.

Ocena škode in popravilo

Naloga pripadnikov 153. LETEHESK ni ocena materialne škode v finančnem smislu, temveč ocena fizičnih poškodb na konstrukciji oziroma opremi ter ocena neskladnosti s tehničnimi zahtevami proizvajalca, vzdrževanje in popravilo. »Vzdrževalne posege izvajamo skladno s proizvajalčevimi vzdrževalnimi priročniki, v katerih so natančno opredeljeni tudi postopki ob morebitnih izrednih dogodkih. V tem delu proizvajalec predpiše postopke za tehnično oceno stanja pomembnejših sestavnih delov in postopke za izvedbo popravil, kadar je to nujno. Obseg popravil bo torej znan po podrobnejšem pregledu stanja letala. Med ocenjevanjem stanja smo v stiku s proizvajalcem letal. Po dosedanji oceni vemo, da se zaradi preobsežnih poškodb na smernem stabilizatorju in smernem krmilu popravila strukture ne bodo izvajala, saj po proizvajalčevih navodilih za popravilo strukture (Structure Repair Manual) poškodbe takšnega obsega ne dovoljujejo popravila. Poškodovani del je treba zato odstraniti in ga zamenjati s tehnično brezhibnim,« je poudaril letalski inženir stotnik Blaž Cizerle. Letalo bo torej dobilo povsem nov rep.

Poveljnik 153. LETEHESK major Andrej Klinar je povedal, da so certificirana vzdrževalna organizacija, ki je organizacijsko sestavni del 15. PVL. V svoji strukturi imajo letalske inženirje, letalskotehnično osebje in osebje, ki obvladuje namenska skladišča. Izvedba del zahteva njihovo sodelovanje. Delo bo opravljeno po navodilih proizvajalca letala Pilatus PC-9M, pri tem pa jim bo pomagalo švicarsko tehnično osebje. Major Klinar je razložil, da bodo po trenutnih predvidevanjih, če ne bodo odkrite dodatne poškodbe ali napake na letalu, za servis potrebovali tri mesece. V tem primeru bodo morali opraviti še 300-urni letni pregled letala, saj je med prizemljitvijo poteklo spričevalo o plovnosti. Poveljnik Klinar je ponosno povedal, da sta znanje in timsko delo njihova moč, ter sklenil: »Poklica letalski inženir in letalski tehnik omogočata številne priložnosti za strokovni razvoj, saj je področje dela dinamično, polno strokovnih izzivov in je pogosto povezano z delom v mednarodnem okolju.« Če se želite pridružiti njihovi ekipi kot letalski tehniki, je treba dokončati srednjo strojno ali elektrotehnično šolo in šolo za podčastnike SV. Če pa vas zanima delo letalskega inženirja, je treba dokončati strojno fakulteto ali fakulteto za elektrotehniko ter opraviti šolo za častnike SV.