Natisni to stran

Sprejet koncept razvoja širšega območja Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Oceni ta prispevek
(6 glasov)
10 Jul 21
Napisal
Objavljeno v Novice

Vlada Republike Slovenije se je na 83. redni seji seznanila z Idejnim konceptom razvoja širšega območja Letališča Edvarda Rusjana Maribor (Smart Hub Maribor) in sprejela sklepe, potrebne za njegovo izvedbo. Gradivo kot tako v tej fazi še nima finančnih ali pravnih posledic, predstavlja pa podlago za začetek postopkov razvoja tega območja.

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (LERM) je letališče za mednarodni promet in drugo največje letališče v Sloveniji z ugodno geostrateško lego. Leži na primerni razdalji od glavnega mesta in središč sosednjih držav (Zagreb, Budimpešta, Dunaj) ter  v neposredni oddaljenosti od urbanih centrov (Maribor, Gradec, Celovec). Nahaja se v bližini avstrijske meje in na presečišču pomembnih mednarodnih poti cestne in železniške infrastrukture. V neposredni bližini delujejo propulzivni gospodarski obrati (npr. Magna Steyr). Zaradi odličnega prometnega in geografskega položaja predstavlja naravno lokacijo za pomemben logističen center s potenciali za pospešen razvoj. Primerna oddaljenost od mednarodnih severno jadranskih tovornih pristanišč (Koper, Trst, Benetke, Reka) mu omogoča tudi položaj zalednega logističnega središča. Na obravnavanem območju se že nahaja cestna in železniška prometna infrastruktura, predviden je tudi razvoj dodatne prometne infrastrukture.

LERM se srečuje s številnimi izzivi. Razvojna vizija območja ne more biti zgolj v krepitvi letališke dejavnosti, ne da bi hkrati spodbujali tudi potencialno ponudbo. To je bila glavna napaka preteklih poskusov oživljanja letališča. Rešitev je razvoj in krepitev pomembnih storitev in proizvodnih dejavnosti na območju okoli letališča, ki jih je zaradi ugodne lege območja mogoče privabiti in spodbujati. Viden in uspešen dokaz tega je proizvodni obrat Magna Steyr, ki na tem območju že deluje, obstaja pa tudi interes drugih gospodarskih subjektov. S krepitvijo teh dejavnosti bo zaživelo tudi LERM.

Na območju in neposredni bližini letališča se zato predvideva vzpostavitev in razvoj najsodobnejšega urbanega proizvodno logističnega centra v srednji Evropi. Koncept vzpostavitve sledi trajnostnemu razvoju in predvideva doseči najvišje standarde zelenega grajenega prostora.

Idejni koncept predstavlja podlago na nadaljnje načrtovanje in umeščanje ideje v prostor. Koncept  razvija prostor na način, da bodo potencialni investitorji lahko svoja realna pričakovanja in inovativne ideje  uskladili z možnostmi  razvoja prostora.

Razvoj dejavnosti v prostoru se predvideva postopoma oziroma fazno. Ambiciozen načrt  predvideva postopen razvoj (logistika, gospodarske aktivnosti, rekreacijske površine, poselitev itd) in postavlja pomembne mejnike razvoja prostora do leta 2025, nadalje do leta 2030 in nato še do leta 2035, in sicer:

  • do leta 2025 – razvoj območja grajene strukture s skupno kvadraturo prostora 50ha,
  • do leta 2030 - razširitev celotnega območja, kar prestavlja skupno 630 ha zemljišča,
  • do leta 2035 – razvoj območja 7 do predvidenega končnega obsega cca 772 ha.

Vrednost investicije je v tem trenutku še na ravni ocen, saj relevantna investicijska dokumentacija še ni potrjena. Sredstva za gradnjo infrastrukture bo zagotovil delno proračun RS (glede na objekte – prometna infrastruktura) in drugi investitorji. Skupaj bo v celotnem obdobju za gradnjo infrastrukture predvidenih 115 mio EUR.  Pri tem je pomembno, da je cena nepremičnin na tem območju še vedno ugodna.Fotografija: Twitter profil @JernejVrtovec

Projekt je vsebinsko povezan zlasti z razvojem prometne infrastrukture na širšem območju letališča zato se Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je pristojna za razvoj državne cestne in javne železniške  infrastrukture, zadolži za pripravo strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje. Koordinacijo projekta vlada nalaga Ministrstvu za infrastrukturo.

Da bi lahko čimprej začeli z razvojem in načrtovanjem logističnega območja, je vlada sprejela sklepe, pomembne za začetek realizacije projekta. Da bi se izognili dolgotrajnim postopkom prostorskega umeščanja vlada nalaga MOP, da se aktivno vključi in proaktivno ter učinkovito sodeluje v postopku, in sicer že pred pripravo pobude. V izogib zamudam zaradi nadomeščanja kmetijskih zemljišč na območju vlada nalaga vsem pristojnim državnim organom, da aktivno pristopijo k reševanju te problematike.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo