Objekt za gasilsko reševalno službo

Podjetje SCT Ljubljana je začelo graditi zgradbo za gasilsko in reševalno službo, v kateri bosta nastanjeni  gasilska in reševalna enota. V njej bodo garaže za gasilska in reševalna vozila, vzdrževala se bo  gasilska oprema in  servisirali ročni gasilni aparati in v zgradbi bo tudi  centralni nadzorni sistem za požarno zaščito celotnega letališča.

V pritličju dvonadstropne zgradbe bo garaža za gasilska in reševalna vozila, garderoba in prostor za čiščenje težkih zaščitnih gasilskih oblek. V pritličju bo še delavnica in skladišče za servisiranje ročnih gasilnih aparatov, polnilnica gasilskih dihalnih aparatov ter prostor za vzdrževanje psihofizične pripravljenosti gasilcev.

V nadstropju  bo nadzorna soba, operativna soba, učilnica, skladišče medicinskega materiala in garderobe ter sobe za počitek dežurnega  moštva.  Postavljena bosta  dva drogova za hiter prehod iz nadstropja do vozil v pritličju bosta , za objektom bo ploščad za vzdrževanje in čiščenje vozil  in  vkopan rezervoar  požarne vode.

Uradni začetek gradnje je bil 19. oktobra 2010, predvideni zaključek s  tehničnim pregledom pa 21. junija 2011. Gradnjo nadzoruje podjetje Region  iz Brežic.

gasilski_objekt2.jpg