Nove vojaške cone

Vse uporabnike zračnega prostora obveščamo, da na osnovi zahtev Ministrstva za obrambo, od AIRAC datuma 08 MAR 2012 veljajo nove oblike vojaških con na področju Pivke.

Razlog sprememb – preoblikovanja con je bil v prilagoditvi le teh dejanskim potrebam Slovenske vojske. Glede na spremembo con, ki žal ne sovpada s trenutkom objave nove VFR+GPS karte Slovenije so spodaj predstavljene nove oblike con. Omenjena VFR+GPS karta Slovenije z vrisanimi novimi conami bo izšla predvidoma meseca maja.

img1491.png

Coni LJ-R4 in LJ-R5, nadomeščata dosedanji LJ-R2 in LJ-R3. Po obsegu sta manjši – skica spodaj.img1489.png


Cone LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C

Cone z oznako LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C so namenjene aktivnostim s podporo hitrih lovskih letal. V ta namen so conama LJ-R4 in LJ-R5, dodani še trije segmenti con LJ-R6A,LJ-R6B in LJ-R6C. Coni LJ-R6B in LJ-R6C se razprostirata od površine zemlje navzgor, medtem ko se skrajno zahodna cona LJ-R6A, razprostira od višine 10.000 čevljev nad srednjim morskim nivojem / 10.000 FT MSL navzgor. S tem je pod cono LJ-R6A omogočen tok prometa v smeri sever-jug oziroma obratno.

img1495.png 


Nevarna cona D2

S ciljem zagotavljanja varnosti pri preletu oboroženih vojaških letal med vojaškim letališčem LJCE Cerklje ob Krki in vojaškimi conami na področju Pivke, je oblikovan koridor LJ-D2 z lastnostjo nevarnega območja, oziroma Dangerous zone. Po napovedih ministrstva za obrambo se bo omenjen koridor v času aktivnostirazprostiral v sloju višine med 2.000 in 3.000 čevlji nad srednjim morskim nivojem (2.000 – 3.000 FT MSL), kar pomeni, da bo pod in nad omenjeno višino zračni prostor za VFR promet neomejen.

img1491.png


Način objav in predvidene konfiguracije aktivnosti vojaških con

Vse aktivnosti bodo podobno kot do sedaj napovedane z NOTAM-i. Informacije glede veljavnih NOTAM-ov v FIR Ljubljana so na voljo na spletnih straneh podjetja Kontrole Zračnega Prometa Slovenije d.o.o.: http://www.sloveniacontrol.si/

Cone
bodo glede na potrebe aktivirane v treh možnih konfiguracijah

1.Aktivnost cone LJ-R4,
2.Aktivnost v coni LJ-R4 in LJ-R5,
3.Aktivnost v coni LJ-R4, LJ-R5, LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C.

img1492.png1.Aktivnost cone LJ-R4:

V primeru, ko je aktivna le cona LJ-R4, je omogočeno nemoteno letenje po VFR zračni poti na odseku Vel.Lašče - PE1.img1493.png2.Aktivnost con LJ-R4 in LJ-R5,

V primeru, ko sta aktivni coni LJ-R4 in LJ-R5, morajo VFR piloti na odseku Vel. Lašče – Razdrto, leteti severno od začrtane VFR zračne poti. Priporočena sled letenja je zarisana z zeleno črto.


img1494.png3.Aktivnost con LJ-R4, LJ-R5, LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C.

V primeru, ko so aktivne vse cone : LJ-R4,LJ-R5, LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C morajo VFR piloti na odseku Vel. Lašče – Razdrto leteti severno od cone LJ-R5 in LJ-R6B, medtem ko na področju LJ-R6A do višine 10.000 FT MSL ni omejitev(cona LJ-R6A se razprostira od višine 10.000 FT MSL navzgor). Priporočena pot letenja je zarisana z zeleno črto.
Vir: sloveniacontrol.si