Sodelovanje z Aerodromom Ljubljana lahko dvignemo na višjo raven

Minister za obrambo Aleš Hojs je z delegacijo včeraj, 18. julija, obiskal Aerodrom Ljubljana, kjer se je pogovarjal o sodelovanju družbe z obrambnim resorjem in si ogledal poklicno gasilsko enoto letališča.

lju_obisk_hojsa.jpgPredsednik uprave Aerodroma Ljubljana Zmago Skobir je obrambnemu ministru Alešu Hojsu in generalnemu direktorju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darku Butu ter drugim članom delegacije predstavil delovanje letališke družbe, ki ji v zadnjih dveh letih kljub zahtevnejšim razmeram na trgu in slabemu poslovanju domačega letalskega prevoznika uspeva izboljševati poslovne rezultate. V okviru predstavitve je Skobir poudaril pomen investicij, v okviru katerih je za letališče najpomembnejša izgradnja drugega terminala, načrtovana do maja 2015. Zanjo je Aerodrom Ljubljana na evropsko komisijo naslovil vlogo za 17,6 milijona evrov nepovratnih sredstev in dobil pozitiven prvi odgovor. Da bi sredstva res dobili, morajo vse pogodbe skleniti do konca leta 2013, vsa plačila pa izvesti do konca leta 2015. Z izjemo lju_obisk_hojsa_1.jpgterminala je ljubljansko letališče po oceni Skobirja tehnološko razmeroma sodobno, k čemur bo pripomogla tudi posodobitev sistema za instrumentalno pristajanje, ki bo potekala predvidoma do konca avgusta.

V nadaljevanju pogovora sta se minister Hojs in predsednik uprave Skobir strinjala, da je sodelovanje Aerodroma Ljubljana z Ministrstvom za obrambo na operativni ravni, torej predvsem med civilnim in vojaškim delom letališča, zgledno. Obenem sta se zavzela, da bodo preučili možnosti, da sodelovanje dvignejo na še višjo raven. Pri tem so predstavniki Aerodroma Ljubljana izrazili predvsem željo, da bi intenzivirali sodelovanje njihove poklicne gasilske enote z Izobraževalnim centrom za zaščito in reševanje na Igu. V nadaljevanju obiska so ministru z delegacijo predstavili delovanje in opremo brniških gasilcev, ki so glede na velikost letal, ki pristajajo na letališču, razvrščeni v šesto od skupaj desetih gasilskih kategorij. Tako je v enoti zaposlenih 57 gasilcev, ki delujejo v štirih izmenah in pri delu uporabljajo gasilska vozila, namenjena posredovanju na letališčih.

Foto: Borut Podgoršek