Preiskava Evropske komisije

Adria Airways je bila včeraj, 20. novembra 2012 neuradno obveščena, da je Evropska komisija odprla postopek preiskave državnih ukrepov v korist družbe.

Adria Airways je bila danes, 20.novembra 2012 neuradno obveščena, da je Evropska komisija odprla postopek preiskave državnih ukrepov v korist družbe v obdobju od leta 2007 do 2011. Ker smo v zadnjem obdobju v zvezi s tem v rednem kontaktu s predstavniki Republike Slovenije in posredno tudi z Evropsko komisijo, je današnja odločitev za družbo pričakovana. Poudarjamo, da je tudi v interesu Adrie Airways, da se dokaže, da so bili vsi dosedanji ukrepi izpeljani skladno z veljavno zakonodajo.

adr_img_1353.jpg

Adria Airways meni, da dokapitalizacije v letih od 2007 do 2011 in prodaja delnic hčerinske družbe Adria Airways Tehnika d.d. ne predstavljajo državne pomoči, saj so vse investicije izpolnjevale kriterije načela vlagatelja v tržnem gospodarstvu (angl. MEIP - Market Economy Investor Principle).

"Adria Airways bo v celotnem postopku preiskave, za katerega družba ocenjuje, da bo trajal več kot eno leto, nudila neomejeno pomoč in podporo vpletenim s ciljem dokazati upravičenost ukrepov, ki so predmet preiskave." so sporočili iz Adrie.

Nedovoljene državne pomoči so letos prizemljile madžarskega letalskega prevoznika Malev, za katerega je Bruselj odločil, da mora državi vrniti 130 milijonov evrov. Finančni minister Janez Šušteršič je za STA dejal, da pri Adrii pričakuje podoben razplet preiskave evropske komisije kot pri Elanu. Torej, da bo odločila, da gre za nedovoljeno pomoč. Sporne so štiri dokapitalizacije, izvedene med letoma 2007 in 2011, v skupni vrednosti 85,5 milijona evrov, prodaja hčerinske družbe Adria Airways Tehnike državnima PDP in Aerodromu Ljubljana ter pretvorba terjatev NLB v lastniški delež. Torej gre za pomoči v času prve Janševe vlade in v času Pahorjeve vlade. Komisija dvomi, da so bili ukrepi odobreni pod tržnimi pogoji, zato je začela preiskavo. Dokapitalizacije so večinoma izvedle država ter njeni družbi Kad in PDP. Največja je bila lanska, 50-milijonska dokapitalizacija, s katero je država Adrio rešila pred stečajem. Adria ima še izgubo in bi šla v primeru obveznosti vračila sredstev državi zelo verjetno v stečaj. (vir: finance.si)