Falcon predan v upravljanje MORS-u

Dne 21.1.2013 je Javna agencija za civilno letalstvo RS skladno s sklepom Vlade RS številka 47803-138/2012/2 (z dne 21.11.2012) predala letalo Falcon 2000EX S5-ABR v upravljanje Ministrstvu za obrambo RS. Letalo se je s tem dejanjem uvrstilo v letalsko jato Slovenske vojske.

falcon_img_3369.jpg

Predajo je opravila na Letališču Ljubljana delovna skupina za predajo agencije za civilno letalstvo, v upravljanje ga je prevzela strokovna komisija za prevzem Ministrstva za obrambo RS.