Poslovanje Adrie Airways v prvih treh kvartalih

Adria Airways je v prvih treh kvartalih letošnjega leta v skladu z načrti zmanjšala število rednih in čarter letov za 6%, ob tem pa ji je uspelo, glede na isto obdobje lani, za 2% povečati število prepeljanih potnikov.

Tako je s slovenskim letalskim prevoznikom v prvih treh kvartalih letošnjega leta potovalo 808.370 potnikov. V rednem prometu je bila  izkoriščenoa320_s5-aas_img_3778.jpgst potniške kabine v prvih treh kvartalih za 5% boljša v primerjavi z  enakim obdobjem lani in je znašala 73,5%. Doseženi operativni rezultat v obdobju januar-september 2013 je glede na lansko obdobje boljši za 6,9 mio EUR, predvsem zaradi nižjih stroškov za 6,7%, medtem ko so prihodki iz poslovanja ostali na nivoju lanskega leta. Trenutno dosežen operativni rezultat znaša 0,7 mio EUR (v enakem obdobju lani je bil negativen in je znašal 6,1 mio EUR).

Adria Airways pa je prodala tudi del poslovno nepotrebnega premoženja

Adria Airways je podpisala pogodbo z najboljšim ponudnikom za nakup dela premoženja, z družbo Aerodrom Ljubljana d.d., ki je tako postala lastnica hangarja 2, delavnic in letališke ploščadi pred njima.

Prodaja poslovno nepotrebnega premoženja Adrie Airways je del sanacijskih ukrepov in je potekala na podlagi javno objavljenega Vabila k dajanju ponudb za nakup premoženja, na katerega se je odzvalo več ponudnikov. Adria Airways je sprejela vse ponudbe, ki so bile pravočasne in pravilne ter jih obravnavala na način, da je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najvišjo kupnino in je izpolnjeval vse zakonske in druge zahteve prodajalca. Adria Airways je tako uspešno zaključila postopek prodaje za en sklop premoženja.