Aerodrom Ljubljana v četrtletju uspešno

Poročilo o poslovanju Aerodroma Ljubljana v obdobju od januarja do marca 2014 izkazuje nadaljnjo rast prometa, še boljše poslovanje kot v enakem obdobju lani in preseganje načrtov. Glede na prve tri mesece leta 2013 se je število potnikov povečalo za 12,9 odstotka, število premikov za letal za 4,2 odstotka, količina oskrbljenega tovora za 9,4 odstotka, v vseh treh kategorijah pa je tudi presežen obdobni načrt. Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 857 tisoč evrov, ki za 5,4 odstotka presega realiziranega v lanskem prvem trimesečju.

lju_prtljaga_img_6208.jpgUstvarjeni poslovni prihodki v višini 7.129 tisoč evrov za devet odstotkov presegajo načrtovane, v primerjavi z lanskim prvim kvartalom pa so višji za 5,9 odstotka. Preseganje je odraz povečanega števila potnikov domačega in tujih prevoznikov, ki so uporabljali tudi večja in težja letala ter rasti v segmentu tovornega prometa. Kljub naraščajočemu prometu in povečanju poslovnih prihodkov družba nadaljuje z ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov. V prvem kvartalu ti znašajo 6.180 tisoč evrov, za en odstotek presegajo ustvarjene v lanskem prvem kvartalu, a so za 5,5 odstotka nižji od načrtovanih.

Vezano na višje realizirane poslovne prihodke in zaostajanje poslovnih odhodkov v letošnjem prvem kvartalu je ustvarjeni dobiček pred obdavčitvijo v višini 1.001 tisoč evrov za 3,6 odstotka višji v primerjavi z lanskim, za trinajstkrat (oziroma za 927 tisoč evrov) pa presega načrtovanega. Podobno tudi čisti dobiček, ki znaša 857 tisoč evrov, za 5,4 odstotka presega realiziranega v lanskem prvem trimesečju, medtem ko je obdobni načrt v tej kategoriji presežen za 784 tisoč evrov. Doseganje letnega načrta je v obeh kategorijah 14,2-odstotno, kar je, upoštevajoč sezonsko komponento poslovanja družbe, dokaj visoko (večina prometa se namreč ustvari poleti).

adr_crj_900_s5_aau_img_6180.jpgV prvem kvartalu se nadaljuje tudi trend rasti prometa. Število potnikov v javnem prometu, ki na letališču predstavlja glavnino, je v primerjavi z lanskim prvim kvartalom višje za 11,6 odstotka in za 5,1 odstotka nad načrtom. 10,6 odstotka večje število potnikov je prepeljal domači prevoznik, 13,7 odstotka več pa tuji prevozniki. Število premikov letal v javnem prometu je v primerjavi s prvim kvartalom leta 2013 za 5,9 odstotka nižje zaradi spremembe v strukturi letal. V povprečju prevozniki uporabljajo večja in težja letala, a ker je pomemben del prihodkov od opravljenih storitev vezan na težo letala, je učinek manjšega števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke izničen. Število premikov letal v javnem prometu obdobni načrt presega za 0,8 odstotka.

Potniki so v obravnavanem obdobju z Letališča Ljubljana lahko potovali s sedmimi rednimi letalskimi prevozniki, ki so skupaj prepeljali 228.468 oz. 96,5 odstotka vseh potnikov javnega prometa. V primerjavi z lanskim prvim kvartalom so število potnikov povečali za 13,2 odstotka. V javnem potniškem prometu je večji del prometa opravil domači prevoznik, ki je prepeljal 69,1 odstotka vseh potnikov javnega prometa. Med tujimi prevozniki je obseg prometa pomembno povečal turški prevoznik Turkish Airlines, ki je prfacebook.jpg epeljal 52,6 odstotka več potnikov. Potniki javnega prometa so v prvih treh mesecih leta 2014 lahko izbirali med 21 rednimi povezavami (20 v enakem obdobju lani), najpogosteje pa so potovali v London, Frankfurt, Istanbul, Muenchen in Zuerich. Ponudbo rednih letov z ljubljanskega letališča je z novima povezavama v Prago in Varšavo povečal domači prevoznik. Z bogato mrežo povezav letališče privablja vse več potnikov tudi iz zamejskih predelov Avstrije, za katere je dobrodošla nova dnevna avtobusna povezava med Celovcem in Brnikom.

lju_turkish_img_6211.jpgPozitivni trend iz lanskega leta se nadaljuje tudi na področju tovornega prometa. Teža oskrbljenega tovora je za 9,4 odstotka večja v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, za 7,3 odstotka presega tudi obdobni načrt. Preseganje je realizirano v vseh kategorijah tovornega prometa.

Pri naložbah v objekte in opremo družba sledi v februarju 2014 sprejetemu Strateškemu poslovnemu načrtu za obdobje 2014 - 2020. V prvih treh mesecih leta 2014 je bilo skupno za naložbe v objekte in opremo porabljenih 596 tisoč evrov, od tega 239 tisoč evrov za objekte, preostanek pa za nakup računalniške opreme in opreme za potrebne dejavnosti, kjer so pomembne pridobitve nov transportni trak – elevator z izvlečno valjčno progo in dve napravi za pregled tekočin. Naložbe je družba financirala z lastnimi sredstvi.