Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Aerodrom Ljubljana v smeri trajnostnega razvoja tudi z upravljanjem ogljičnega odtisa

Aerodrom Ljubljana s celovitim pristopom v smeri trajnostnega razvoja zmanjšuje vpliv svojih dejavnosti na okolje. Pomemben del okoljskih prizadevanj je tudi upravljanje z ogljičnim odtisom v okviru programske sheme Airport Carbon Accreditaton, ki prepoznava trud letališč za zmanjševanje ustvarjenih emisij ogljikovega dioksida. Vanjo se je v petih letih vključilo že več kot 100 letališč iz Evrope, Afrike in Azije, je sporočilo Združenje evropskih letališč. 

lju_img_6212.jpgAerodrom Ljubljana je v želji, da bi čim bolj celovito upravljal s svojimi okoljskimi vplivi, pristopil k certificiranju Airport Carbon Accreditation (ACA), ki letališča spodbuja k zmanjševanju njihovega ogljičnega odtisa. Z izračunom ogljičnega odtisa toplogrednega plina CO2 je družba lansko leto pridobila certifikat ACA na prvi ravni. Ugotovila je, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv na odtis poraba elektrike (61,6 odstotka), ogrevanje prostorov (19,4 odstotka), prevozi na delo (9,4 odstotka) in lastni vozni park (9,3 odstotka), sledijo pa jim službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka).

Podatki za leto 2013 kažejo, da je družbi glede na leto pred tem uspelo ogljični odtis v skupnem zmanjšati za 6 ton oziroma za dober odstotek. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana sicer predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega facebook.jpg strateških okoljskih ciljev. Predsednik uprave AL Zmago Skobir je ob tem dejal: "V Aerodromu delovanje in razvoj družbe načrtujemo in izvajamo tako, da podpiramo razvoj našega neposrednega in širšega okolja ter da v njem ne ustvarjamo škodljivih posledic. Do leta 2020 nameravamo vzpostaviti dokumentiran sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001, ISO 50001 in PAS 2060), obvladati hrup na ravni, ki bo omogočala okoliškemu prebivalstvu izboljšano kakovost življenja, doseči ogljično nevtralnost, 100-odstotno ločevanje odpadkov, priklopiti kanalizacijski sistem na javno kanalizacijsko omrežje (na centralno čistilno napravo v Domžalah), zmanjšati ter zamenjati okolju škodljive energente z okolju sprejemljivi in povečati delež obnovljivih virov energije."

lju_iz_zraka_img_9522.jpgZa varovanje in ohranjanje okolja si družba prizadeva še na mnogih področjih, med drugim pri učinkoviti rabi naravnih virov ter dolgoročno učinkovitemu in trajnostno naravnanemu pristopu k problematiki trkov ptic z letali. Aerodrom Ljubljana izpolnjuje tudi zahteve standarda ISO 14001, katerih glavni cilj je varovanje in ohranjanje okolja za današnje in prihodnje generacije.

Programska shema Airport Carbon Accreditation je pred petimi leti nastala kot pobuda Združenja evropskih letališč (ACI Europe) pri prepoznavanju prizadevanj letališč za zmanjševanje njihovega ogljičnega odtisa. V času od ustanovitve sta se v programsko shemo vključili že 102 letališči iz Evrope, Afrike in Azije. Ta skupaj predstavljajo 23,6 odstotkov svetovnega letalskega prometa. V letu 2013 so skupno ogljični odtis toplogrednega plina CO2 lju_e_avto_img6488.jpguspela zmanjšati za 133.599 ton oz. za 5,98 odstotkov. Prav evropska letališča pa so pri upravljanju s svojim ogljičnim odtisom najbolj dejavna, saj je certificiranih kar 85 letališč, 16 izmed teh pa je uspelo doseči najvišjo celo raven ogljične nevtralnosti.

AL je v energetski strategiji opredelili ukrepe za učinkovitejšo rabo energije in postopni prehod na obnovljive vire. V sklopu tega je predvidena tudi raba solarne in termalne energije. Lansko leto so glavne kotlovnice prilagodili tako, da sanitarno vodo namesto z oljem grejejo z zemeljskim plinom.

Polnilna postaja za električna vozila, ki so jo postavili pred kratkim se trenutno malo uporablja. To so v AL  predvideli, saj je električnih ali kombiniranih vozil pri nas še zelo malo s sporočili iz AL in dodali, da njihovo število raste, zato bo vedno bolj zasedeno tudi polnilno mesto.