Skupina za prevzem letala falcon 2000 EX v ZDA opravila prevzem

Včeraj se je sestala Delovna skupina za pripravo ustrezne rešitve glede nadaljnje uporabe letala falcon 2000 EX in se seznanila s potekom tehničnega prevzema letala od dosedanjega najemnika v ZDA.

Skupina za prevzem letala se je iz ZDA, kjer je opravila tehnični prevzem letala, vrnila v nedeljo, 8. februarja. Po opravljenem pregledu in opravljenem testnem letu je bilo  ugotovljeno, da je letalo v zelo dobrem stanju. Skupina je od dosedanjega najemnika prevzela letalo skupaj s tehnično dokumentacijo, ga ustrezno zavarovala in garažirala v najetem hangarju na letališču Oxford v državi Connecticut. Hangar je najet za obdobje do šestih mesecev, stroški najema pa znašajo 7.300 dolarjev mesečno. V tem času bo treba končati vse odprte finančne obveznosti podjetja Aircraft Guaranty Title & Trust, ki je za Republiko Slovenijo sklenilo zakupno pogodbo z dosedanjim najemnikom, nato pa letalo še registrirati.

Delovna skupina za pripravo ustrezne rešitve glede nadaljnje uporabe letala falcon 2000 EX bo o prevzemu letala pripravila poročilo in ga skupaj s predlogi nadaljnjih postopkov, ki so vezani na oddajo letala v najem ali upravljanje, na možnost dokapitalizacije oziroma na možnost prevzema letala v uporabo Slovenske vojske, posredovala Vladi Republike Slovenije.

falcon_2000ex.jpg