Nujna bo reorganizacija letaliških služb

»Obratovanje letališča se bo moralo precej spremeniti, saj bomo morali z novim statusom letališča  organizirati letališke službe skladno z višjo kategorijo letališča, jih ustrezno opremiti in popolniti s kadrom.« Intervju z Borutom Angelijem

borut_angeli.jpgPo prenovi se bo spremenil status letališča. Kako bo z njegovim upravljanjem?
Zdaj je letališče registrirano kot druga letališča v Sloveniji, po prenovi pa bo imelo status mešanega javnega letališča z referenčno kodo 4E, kar pomeni širino vzletno-pristajalne steze 45 metrov in z možnostjo pristajanja letal z razponom kril do 76 metrov. Glede njegovega upravljanja se ne bo spremenilo nič. čŒeprav bo na njem vojaški in civilni promet, bo letališče upravljalo Ministrstvo za obrambo.

Kaj pa obratovanje letališča?
Obratovanje letališča se bo moralo precej spremeniti, saj bomo morali z novim statusom letališča  organizirati letališke službe skladno z višjo kategorijo letališča, jih ustrezno opremiti in popolniti s kadrom.

Kako bodo potem organizirane te letališke službe?
Službe bodo organizirane enako kot na drugih javnih letališčih. Na njem bodo vse obvezne in tudi druge letališke službe, kar je odvisno od referenčne kode letališča, kategorije, namena in tudi obsega zračnega prometa. To letališče bo tudi edina vojaška letalska točka vstopa v Republiko Slovenijo in izstopa iz nje, zato bomo, če bo treba, organizirali tudi mejno policijo, carinsko službo ter inšpekcijske službe, in sicer zdravstveno, veterinarsko, fitopatološko ter podobne.

Ali je kakšna posebnost glede na pretežno vojaški značaj letališča?
Na vojaškem letališču so letališke službe organizirane v okviru vojaških enot. Službe bodo v četi za podporo letenja, v četi za vojaški zračni promet ter v četi za komunikacije in radionavigacijska sredstva znotraj 107. letalske baze. Oblikovan bo tudi dispečerski center, ki bo usklajeval delo vseh služb na letališču, nameščen pa bo v stolpu in bo sodeloval z letališko kontrolo zračnega prometa. Posebnost je tudi ta, da mora biti na vojaškem letališču služba za oskrbo z letalskimi bojnimi sredstvi.

Kako je zamišljeno obratovanje letališča glede na vojaško-civilni status?
Skladno z Zakonom o letalstvu bo Ministrstvo za obrambo kot upravljalec organiziralo vse službe na letališču, za obratovanje vojaškega letališča pa bo skrbela Slovenska vojska. Civilni del letališča bo ločen od vojaškega in obratovalec civilnega dela bo tako moral organizirati za svoj del letališča le svojo interno varnostno službo, službo za zemeljsko obravnavo zrakoplovov, potnikov in prtljage ter mejno policijo, carinsko službo in inšpekcijske službe.

gasilci.jpgLETALI ŠKE SLUŽBE
Obvezne letali ške službe:
– reševalno gasilska služba,
– služba za odstranjevanje letalnikov v okvari,
– služba za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve,
– služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice,
– služba za upravljanje ploščadi,
– služba varovanja,
– služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči,
– služba za zagotavljanje oskrbe z letalskimi gorivi, mazivi, olji in fluidi,
– služba zemeljske obravnave letalnikov, potnikov in tovora oziroma zemeljske oskrbe.
Druge letali ške službe:
– služba kontrole zračnega prometa,
– služba letalskih informacij,
– služba letalskih telekomunikacij,
– služba letalske meteorologije.Priloga revije Slovenska vojska 1/2009
Urednik:
Marko Pišlar
Avtorji besedil: člani projekte skupine za izvedbo programa naložbe na letališču Cerklje ob Krki
Fotografije: Bruno Toič in Aleš Pušavec