Odbor za državno ureditev in javne zadeve je 8. 11. 2022 v dokončni obravnavi potrdil uvrstitev dveh projektov Slovenske vojske v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025. Gre za projekta Nadgradnja zrakoplovov Slovenske vojske in Nakup brezpilotnih letalnikov BELIN-V.

V okviru projekta Nadgradnja zrakoplovov Slovenske vojske namerava investitor z vgradnjo navigacijsko-komunikacijske opreme zamenjati tehnološko zastarelo opremo ter s tem povečati uporabnost in varnost letenja, kot tudi zagotavljati operativnost letal. Projekt zajema izvedbo nadgradnje radijskih sredstev v letalih Pilatus PC-9M, končal pa se bo predvidoma v letu 2023. Vrednost projekta je 1,18 milijona EUR z davkom na dodano vrednost.

Projekt Nakup brezpilotnih letalnikov BELIN-V predvideva nakup dveh brezpilotnih letalnih sistemov (BLS) BELIN-V, s čimer bo izboljšana operativnost taktičnih enot BLS, učinkovitost izvajanja operativnih nalog, vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka s sistemom BLS BELIN. Cilji investicije so zagotavljanje izvidniške zmogljivosti Slovenske vojske, večja operativnost vojaških taktičnih enot in možnost povečanja zmogljivosti sodelovanja oziroma podpore Slovenske vojske drugim državnim organom v primeru naravnih nesreč. Izhodiščna vrednost projekta je 1,34 milijona EUR z davkom na dodano vrednost.