V Sloveniji je dobrodošla vsaka publikacija o letalstvu in njegovi zgodovini v Sloveniji. Predstavljamo vam eno izmed njih, ki je izšla pod okriljem Tehniške založbe Slovenije.

Knjiga je plod večletnega raziskovanja o zanimivi, a malo znani letalski dejavnosti med obema vojnama v Portorožu. S to knjigo se je ponudila priložnost, da dovolj potrpežljive bralce podrobneje seznanimo tudi s temami, ki dopolnjujejo poznavanje »portoroškega« letalstva in posameznih pri nas manj obdelanih področij letalske zgodovine. To so nekateri vidiki začetkov letalstva, razvoj hidroletal, njihovo delovanje v našem in »bližnjih« prostorih ter poznavanje zgodovinskih in drugih okoliščin, ki so botrovale temu fenomenu.

eno_od_letal_cant_10_ki_so_prevaale_potnike_na_redni_progi_od_portoroa_do_torina_vir_srecko_gombac.jpg

Čolnasta vodna letala so bila na začetku precej podobna »kopenskim« letalom brez koles. Zanimiva razlika je bilo sidro na premcu hidroletal, s katerim so letalo, tako kot čoln,  »privezali na morsko dno«. Odtod naslov knjige.

Avstroogrska Primorska, kamor je spadal tudi Portorož, je na področju zgodnjega letalstva prednjačila med bližnjimi regijami. Bilo je to po zaslugi zanesenjaštva bratov Rusjan in njihovih somišljenikov, množične prisotnosti letal zaradi bližine fronte v 1. svetovni vojni, kasneje pa zaradi poslovnega interesa takratnih kozmopolitskih tržaških gospodarskih krogov. To je pripeljalo do tega, da se je po prvi svetovni vojni v teh krajih začela letalska dejavnost z izrazito gospodarskim namenom. Od prevažanja hotelskih gostov z nekaj za vojaške potrebe zgrajenimi hidroletali na krajše panoramske polete pa vse do tovarne v Tržiču (Monfalconu), kjer je bilo izdelanih preko 1600 vodnih in kopenkih letal.

fba_ji_v_bernardinu486_vir_srecko_gombac.jpg

Po večdesetletnem izjemno zanimivem in bogatem razvoju so hidroletala neposredno pred 2. svetovno vojno začela vedno bolj izgubljati pomen v primerjavi s »kopenskimi«. Tako je potem, ko so izšolali stotine pilotov in opravili tisoče ur letenja, počasi zamrla tudi dejavnost hidroletališča v Portorožu. Zaradi 2. svetovne vojne in razvoja novih dejavnosti na lokaciji je počasi izginjala tudi vsa na letalsko bazo vezana infrastruktura. Danes razen nekaj jeklenih tirnic za prevoz letal z morja v hangarje v Portorožu ni videti več ničesar v zvezi s tem. Podobno se je dogajalo s hidroletali tudi drugod. V nam bližjem delu Evrope jih lahko zelo redko vidimo. Knjiga bo pripomogla, da spomin ostane.

Avtentično raziskavo vsebujejo predvsem tisti deli knjige, ki pojasnjujejo dogajanja, predvsem hidroplanska, na področju severnega Jadrana. Pri ostalih temah je bil namenoma poudarek dan na v Sloveniji manj znana dogajanja in ljudi. Knjiga je napisana enostavno, za povprečnega bralca, brez pretiranih poglabljanj v letalsko ali kakšno drugo teorijo. Pomembnejša uporabljena literatura je po večini tuja, pri nas relativno neznana.

Zahvale italijanskima kolegomoma letalskemu novinarju Carlu d'Agostinu in publicistu Mariu Tomarchiu, vsem domačim in tujim osebam in ustanovam, ki so mi prijazno odstopili gradivo ter domačim za potrpežljivost. Zahvaljujem se tudi letalskemu inženirju dr. Ivanu Smerduju iz Izole za koristne napotke. Še posebna zahvala pa gre soavtorju Tomiju Brezovcu, ki je s svojima poglavjema knjigo bistveno obogatil.

   Srečko Gombač


prednja_platnica489.jpg


Knjigo je izdala Tehniška založba Slovenije
www.tzs.si

Naslov: LETALA S SIDROMPodnaslov: VODNA LETALA V PORTOROŽU IN OKOLICI
Avtorja: Srečko Gombač – Tomi Brezovec

zadnja_platnica488.jpg


Kazalo:
1.UVOD
2.Začetki Letalstva
3.Kaj so Vodna letala?
4.La belle epoque v Franciji
Delavnica bratov Voisin
Prvi pariški letalski salon
5.Začetki letalstva v ItalijI
Calderara
Letala prvič v vojni
6.Začetki letalstva v AvstroogrskI
7.Gradiva
Les
Blago v letalstvu
Vezane plošče
Lepila
Barve
Specifičnost gradnje vodnih letal
Kovine
8.Prva letala v naših krajih
Brata Rusjan
Letenje nad Koprom
Letalski miting v Žavljah
9.Prva svetovna vojna
10.Portorož in okolica (Tomi Brezovec)
11.Pilotska šola v Portorožu
Podjetni Cosulichi
Družba za letalske storitve SISA
Šolanje pilotov
Požar na letališču
Ekvadorski piloti
Letalska prireditev v Portorožu
Proti koncu
12.Portoroške potniške proge
Začetki letalskega prevoza potnikov
Italijanska družba za letalske storitve SISA
Letalo CANT 6
Letalo CANT 10
Proga številka ena
Plavajoči hangar
Proga Trst - Zadar
Junkers
Letalo CANT 22
Nesreče
Pionirski potniki
Dokončna rešitev hidroletalske baze v Trstu
Zaton
Balbizem
13.Proizvodnja vodnih letal v tržiški ladjedelnici
Letalo CANT 6
Letalo DGA.3
Letalo CANT 7
Letalo CANT 10
Letalo CANT 12
Letalo CANT 13
Letalo CANT 18
Letalo CANT 21
Letalo CANT 22
Letalo CANT 25
Letalo CANT 26
Letalo CANT 35
Letalo CANT 37
Letalo CANT Z 501
Letalo CANT Z 504
Letalo CANT Z 505
Letalo CANT Z 506C
Letalo CANT Z 506B
Letalo CANT Z 508
Letalo CANT Z 509
Letalo CANT Z 511
Letalo CANT Z 515
Letalo CANT Z 516
14.Zlata doba VODNIH LETAL
15.Pomorsko letalstvo  Kraljevine Jugoslavije med obema vojnama
16.1.Hidroplanska šola Divulje
16.2.Letala pomorskega letalstva
16. Letališče Portorož na kopnem (Tomi Brezovec)